Vær oppmerksom ved utleie gjennom AirBnB

Vær oppmerksom ved utleie gjennom AirBnB

Utleie gjennom AirBnB kan være merverdiavgiftspliktig og bli personinntektsbeskattet

Skattedirektoratet kom til at omfattende korttidsutleie av to leiligheter ville innebære at virksomhetskravet ville være oppfylt og at det dermed forelå en virksomhet, det skulle følgelig også beregnes personinntekt. Innsender ba også om en vurdering av om utleien ville være merverdiavgiftspliktig. I spørsmålet om merverdiavgift avga Skattedirektoratet en veiledende uttalelse, og konkluderte i den med at utleien normalt vil være merverdiavgiftspliktig. 

I denne konkrete saken, var det snakk om to leiligheter som begge var beregnet utleid 15-18 dagers hver måned.

Du kan lese hele forhåndsuttalesen her