Kjøpe nytt kassaapparat? - les først her.

Kjøpe nytt kassaapparat? - les først her.

Sommeren 2015 ble Kassasystemlova godkjent av Stortinget. Loven er innført for å hindre "svart økonomi". I hovedtrekk er reglene slik:

 • Alle som kjøper kassaapparat ut 2016, kan benytte dem uten endring til og med 2018.
 • Alle som kjøpes og brukes fra og med 2017 må følge den nye loven.
 • Alle kassaapparater i Norge må senest 31/12/2018 være godkjent etter kassaloven.
  • De som ikke er godkjente, må enten oppgraderes eller byttes ut.

Så våre råd er:

 • Hvis skal kjøpe nytt nå, sørg for at leverandøren garanterer at de kan oppgraderes uten stor kostnad.
 • Hvis du har kassaapparat nå, sjekk med leverandøren om det kan oppgraderes.
  • Dersom det kan oppgraderes, har du over to år på å gjøre det.
  • Dersom det ikke kan oppgraderes, må du kjøpe nytt før 31/12/2018

Dersom du ønsker konkret info om hva de nye kravene til kassaappartene er, finner du forskiften til loven her og i selve loven her.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette, finner du noe her og her NB den siste er link til en leverandør av kassaapparater. Det betyr ikke at vi anbefaler dem fremfor noen andre eller at vi har noen avtale med dem. Sjekk med din egen leverandør dersom du er i tvil om ditt apparat kan oppgraderes.