Kundehistorie: Hald Internasjonale Senter

Kundehistorie: Hald Internasjonale Senter

"Det Numeris AS kan levere på pris, kompetanse, effektivitet og ikke minst geografisk nærhet betyr mye for oss."

Rektor Agnar Aasland
Hald Internasjonale Senter.

Tekst: Ingvild Parr

Hald Internasjonale Senter ble startet opp i Mandal i 2001. Det er en fagskole i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid. Skolen eies av Strømmestiftelsen, Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Laget som har hvert sitt utvekslingsprogram gjennom Fredskorpset. 

-Studiet ved Hald Internasjonale Senter er en god blanding av teori og praksis hvor alle studentene har et 6,5 måneders praksisopphold i en annen kultur. I forkant av fordyningsprogrammet med utveksling går samtlige elever gjennom et seks ukers felles forberedelseskurs på Hald. Etter fullført praksisopphold avsluttes studiet med et åtte ukers etterkurs ved skolen, forteller rektor Agnar Aasland.

Per i dag er det ni fast ansatte og fire voluntører/ettåringer, samt 74 studenter fra 12 forskjellige land ved skolen. 44 av dem er norske og 30 er fra Afrika, Asia og Sør-Amerika. 

Geografisk nærhet viktig

Hald Internasjonale Senter har valgt å bruke Numeris AS som sin regnskapsfører.

-Hvorfor akkurat Numeris AS?

-Vi har brukt Numeris AS lenge. Vi vurderte tilbudet fra Numeris AS opp mot andre regnskapsførere for en tid tilbake, og kom frem til at det de kan levere på pris, kompetanse, effektivitet og ikke minst geografisk nærhet betyr mye for oss. Vi har derfor valgt å fortsette med Numeris AS og er veldig fornøyde med det. 

-Hva gjør Numeris AS for dere?

-Numeris AS utfører ordinære regnskapstjenester, lønnsutbetalinger, diverse rapporter til offentlige myndigheter og styret, samt rådgivning og drifting av online fakturamottak, UNI24, sier Agnar Aasland.