Kundehistorie: AS Kvariss

Kundehistorie: AS Kvariss
Mitt overordnede mål er å hjelpe andre bedrifter til å få på plass et levende forbedringsarbeid, sier Arild Førsund.

"Jeg er veldig fornøyd med servicenivået, og kan varmt anbefalte Numeris AS for andre små-bedrifter"

Arild Førsund
AS Kvariss

Tekst og foto: Ingvild Parr

Arild Førsund driver et enmannsfirma som heter AS Kvariss. Dette selskapet ble stiftet i desember 2015 og jobber med kvalitets- og risikostyring. Førsund er utdannet sivilingeniør fra marinteknisk avdeling ved Norges Tekniske Høyskole (nå NTNU).  Han har tidligere hatt mellomlederroller hos forskjellige industribedrifter, og har blant annet arbeidet som kvalitetsleder i nesten 12 år i to lokale bedrifter.

-Mitt overordnede mål er å hjelpe bedrifter til å få i gang et aktivt forbedringsarbeid, og den fremste aktiviteten i selskapet er å bistå andre bedrifter med å etablere et ledelsessystem som er sertifiserbart i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001, sier Arild Førsund.  ISO 9001 angir kravene til hva et ledelsessystem bør inneholde. Sammen med bedriftens egne ansatte gjennomgås og beskrives bedriftens prosesser og styringen av disse. I tillegg gjennomfører også Førsund både risikoevaluering og risikoanalyser.

For å tilføre virksomheten en ekstra dimensjon har Arild Førsund tatt Black belt sertifisering i LEAN og samarbeider med Lean Consulting. LEAN betegner en ledelsesfilosofi for en best mulig utnyttelse av ressurser og menneskers kreativitet. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten ved å fjerne sløsing. Førsund har veldig sansen for denne måten både å tenke og arbeide på.

-Det som er så inspirerende med LEAN er at respekt for mennesket settes i sentrum slik at den enkeltes kompetanse og engasjement blir benyttet i bedriftens kontinuerlige forbedringsarbeid.

 

Høyt servicenivå og rask responstid

AS Kvariss har valgt å bruke Numeris AS som sin regnskapsfører.

-Hvorfor akkurat Numeris AS?

- For min del synes jeg det er kjekt å bruke et lokalt firma. De som jobber der er faglig kompetente og har et høyt servicenivå.

-Hva gjør Numeris AS for deg?

 -Hos Numeris AS er det rask responstid, jeg får som regel svar på mine henvendelser enten samme dag eller dagen etter. For meg som ikke har drevet eget firma før er det veldig behagelig å kunne ringe til Numeris AS og få hjelp til det jeg lurer på.  Numeris AS tilbyr sine kunder å bruke regnskapssystemet Tripletex, noe som gjør det mulig for meg å gjøre deler av regnskapsarbeidet selv. Samtidig kan Numeris AS gå inn og se hva jeg har gjort, og korrigere eventuelle feil og gi veiledning. På denne måten blir jeg som kunde inkludert i prosessen og det er lærerikt. Jeg er veldig fornøyd med servicenivået, og kan varmt anbefalte Numeris AS for andre små-bedrifter, sier Arild Førsund.